Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2015

wyrzut-sumienia
8137 d44e 390
Spices porn.
wyrzut-sumienia
Reposted fromlululemony lululemony viagotarina gotarina
wyrzut-sumienia
2392 8de3 390
Reposted fromdemoralizuje demoralizuje viahogwarts hogwarts
wyrzut-sumienia
6400 5092 390

W prawdziwej przyjaźni nie chodzi o to, żeby być nierozłącznym, tylko o to, żeby rozłąka nic nie zmieniała.
Reposted fromzenibyja zenibyja viagotarina gotarina
wyrzut-sumienia
9610 37d1 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagotarina gotarina
wyrzut-sumienia
6812 0915 390
Reposted frommhsa mhsa viaTylkoChwila TylkoChwila
wyrzut-sumienia
1915 fa24 390
Reposted fromadamkrk adamkrk viahogwarts hogwarts
wyrzut-sumienia
Reposted fromFlau Flau viapagan pagan

June 22 2015

wyrzut-sumienia
Ta sama dziewczyna która się śmieje i dużo gada i wydaję się być bardzo szczęśliwa, może być też dziewczyną która płacze codziennie przed snem.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viastrangeme strangeme
wyrzut-sumienia
Pragnęła może zwierzyć się komuś z tego wszystkiego, ale jak wypowiedzieć ten nieokreślony smutek, zmienny jak rozpływające się obłoki, nieuchwytny jak wiatr.
Brakowało jej słów, okazji i śmiałości.
— Gustave Flaubert
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viagotarina gotarina
wyrzut-sumienia
1074 3f36 390
Reposted frompollyanna pollyanna viapannakojot pannakojot

June 20 2015

wyrzut-sumienia
7284 4d00 390
Reposted fromgameofthrones gameofthrones viagotarina gotarina
wyrzut-sumienia
Reposted fromFlau Flau viaPunkroc Punkroc
3832 cfed

Carry me Human

Reposted fromlolfactory lolfactory viaPunkroc Punkroc
wyrzut-sumienia

June 12 2015

2950 bfda 390

wrathofthegiraffe:

brainbowunicorn:

LOOK AT MY CAT SHE’S A CUTIE

Excuse me, is your cat part dragon?

Reposted fromcarpenoctem carpenoctem viapannakojot pannakojot

May 12 2015

7684 bedc 390

iri-draws:

put on your tinfoil lacefront, hennies

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl