Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2016

wyrzut-sumienia
0152 30c4 390
Reposted fromFienrira Fienrira

September 19 2016

wyrzut-sumienia
1596 ca24 390
Reposted fromexiguus exiguus viaknurek knurek

September 12 2016

wyrzut-sumienia
2969 d61d 390
Reposted fromnyaako nyaako viaszmay szmay

August 28 2016

2882 1aab 390

design-sketchbook:

A simple guide to picking a great color palette. No matter what the colors are, using colors that are certain distances from each other on the color wheel result in a great contrast of colors. The simple color schemes shown above are used in the most popular logos, posters, websites, paintings, and even movies and television.

Reposted fromyoite yoite vialouve louve

August 24 2016

wyrzut-sumienia
6895 ad23 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagotarina gotarina
wyrzut-sumienia
Reposted frompannakojot pannakojot
wyrzut-sumienia

August 19 2016

wyrzut-sumienia
7339 0def 390
Reposted fromFienrira Fienrira viapannakojot pannakojot
wyrzut-sumienia
7338 627d 390
Reposted fromFienrira Fienrira viapannakojot pannakojot

August 18 2016

wyrzut-sumienia
3207 f6a8 390
Reposted fromoopsiak oopsiak viapannakojot pannakojot

April 26 2016

wyrzut-sumienia
Ey?!?!
Reposted fromvolldost volldost viakociolek kociolek
wyrzut-sumienia
wyrzut-sumienia

April 16 2016

wyrzut-sumienia
Reposted fromshakeme shakeme viagotarina gotarina

March 24 2016

wyrzut-sumienia
wyrzut-sumienia
4157 c9f5 390
Reposted fromfiolkowa fiolkowa viakociolek kociolek
wyrzut-sumienia
Reposted fromgruetze gruetze viagotarina gotarina

March 15 2016

wyrzut-sumienia
5144 971c 390
Reposted fromfatu fatu viarudafoka rudafoka

March 14 2016

wyrzut-sumienia
Reposted frombookaholic bookaholic viagotarina gotarina
wyrzut-sumienia
Kumplostwo w związku jest wtedy, kiedy możesz zabrać swoją dziewczynę na mecz, a po meczu zobaczyć z nią Iron Mana. Kiedy rozumie, co to znaczy, że wychodzisz dzisiaj z kumplami, a jak zadzwonisz w środku nocy pijany, to poda Ci numer na najtańszą taksówkę, zamiast drzeć się w słuchawkę, że palancie, od dzisiaj szlaban na seks. Kumplostwo jest też wtedy, kiedy Twój facet nie przewraca oczami na kolejną historię o kretynce Baśce, pomoże Ci czasem wybrać tę nieszczęsną sukienkę i – gdy spalisz kolację – przypomni Ci, że nie tylko od gotowania macie w kuchni ten pieprzony blat.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viagotarina gotarina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl